TOLBERT Stichting Indoor Tolbert (V51321)
21-3-2018 – 24-3-2018 Lineke Meursing – Oosting
W021718 +31599236450

+31653846209

Status: Goedgekeurd

Indoor Paard 3

dressuur@indoortolbert.nl www.indoortolbert.nl
Openstelling: Onbeperkt Locatie
Selectiewedstrijd: Nee

Inschrijven

Hedde Jan Cazemier Manege

Hoofdstraat 53 9356 AV TOLBERT

Start inschrijven: 1-12-2017 Opmerkingen
Sluiting inschrijven: 14-3-2018 zie einde document

Betaling: Vooraf overmaken

Betaling via iDEAL

Wedstrijdrubrieken

Startgeld          Klasse                      Rubrieksinformatie    Prijzen
23-3-2018Dressuur
€17,50                 LT Paarden Klasse LT proef Prix St. George Prijzen: Geldprijzen €75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
€17,50                 ZZZ Paarden Klasse ZZZ proef 37 Prijzen: Geldprijzen €75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
24-3-2018 Dressuur
€17,50 DYR Young Riders – Individuele proef

Prijzen: Geldprijzen

Niet voor puntenregistratie

€75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
€17,50 LT Paarden Klasse LT proef Inter 1 Prijzen: Geldprijzen €75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
€17,50 Z2 Junioren – Individuele proef Prijzen: Geldprijzen €75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
€17,50 ZT Paarden Klasse ZT proef Grand Prix Prijzen: Geldprijzen €100,00 €80,00 €60,00 €40,00 €20,00
€17,50                 ZT Proef Inter 2

Prijzen: Geldprijzen

€75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
Startgeld Klasse Rubriekinformatie Prijzen
€17,50 ZT Proef Inter A

Prijzen: Geldprijzen

Niet voor puntenregistratie

€75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
€17,50 ZT Proef Inter B

Prijzen: Geldprijzen

Niet voor puntenregistratie

€75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00
€17,50 ZT Proef U25

Prijzen: Geldprijzen

€75,00 €60,00 €45,00 €30,00 €15,00

Opmerkingen / Aanvullende informatie

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeenwedstrijdreglement, h et wedstrijdreglement van de desbetreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop g epubliceerde wijzigingen.

Inschrijvingen kunnen uitsluitend plaatsvinden middels het Online inschrijven op de website www.indoortolb ert.nl voorzien van combinatienummers en worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er dient bij de i nschrijving direct via iDEAL te worden betaald.

Box huur is € 30,00 per dag (incl. stro bij aflevering), beperkt aantal boxen beschikbaar.

Boxen moeten bij inschrijving worden gereserveerd. Toewijzing in volgorde van aanmelding (vol=vol). Bij afm elding na sluitingsdatum blijft men de box huur verschuldigd.

Extra stro en houtvezel zijn tegen betaling aanwezig.

De uiterste inschrijfdatum is 16 maart 2018.

ALGEMENE BEPALINGEN

De deelname staat open voor leden van de KNHS.

Voor de beste 25% per rubriek is er een prijs beschikbaar.

Betalingen van de inschrijvingen dienen voor aanvang van de rubriek te zijn voldaan.

Bij een te grote aanmelding kan de organisatie besluiten de inschrijving eerder te sluiten.

Wijzigingen dienen per e-mail te worden doorgegeven.

Op de wedstrijddag worden geen wijzigingen meer geaccepteerd.

Bij oproep door de ringmeester dient de opgeroepen combinatie zich onverwijld naar de ingang van de ring te begeven.

Aanwijzingen van de parkeerwachten dienen strikt opgevolgd te worden.

Waar nodig kunnen in overleg met de federatievertegenwoordiger van de KNHS op het concours wijzigingen in het programma van de wedstrijdonderdelen plaatsvinden. Hierbij worden verwezen naar het Wedstrijdregl ement van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS.

De organisatie ”Stichting Indoor Tolbert” is niet aansprakelijk voor schade en/ of ongevallen, opgelopen of o verkomen door deelnemers, paarden, bezoekers en materiaal. Een ieder neemt deel en / of is aanwezig op ei gen risico.

In het gehele manegecomplex mag niet worden gerookt.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de concourscommissie “Stichting Indoor Tolbert”, i n overleg met de KNHS federatievertegenwoordiger.

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het concours worden de definitieve startlijsten en aanvangstijden via d e internetsite www.indoortolbert.nl bekend gemaakt.

De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking.

Prijsuitreikingen vinden plaats te paard in de hoofdring, zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende ru briek.

Bij niet tijdige betaling van de inschrijfgelden wordt een nota toegezonden met een opslag van € 5,00 per in geschreven combinatie.

Na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd, conform het bepaalde in art. 43 van he t Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.

Inschrijving betekent acceptatie van bovengenoemde regels.